CHOROBA ALZHEIMERA

Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową układu nerwowego, spowodowaną odkładaniem się w strukturach mózgowia patologicznych białek.

W Polsce na otępienie choruje ponad 500 tysięcy osób,  z czego chorobę Alzheimera ma już ok. 250 tysięcy. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest wiek, ze szczytem zachorowań u pacjentów pomiędzy 65 a 85 rokiem życia.

Klinicznie choroba ta przejawia się zaburzeniami pamięci, zachowania i niemożnością samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

W skrócie przebieg otępienia można podzielić na 3 fazy:

 • łagodne
 • średnio zaawansowane
 • bardzo zaawansowane.

Poza problemami związanymi z zaburzeniami funkcji poznawczych takimi jak:

 • zapamiętywanie
 • uczenie się
 • myślenie
 • planowanie
 • organizowanie

pojawiają się również zaburzenia sfery emocjonalnej przejawiające się:

 • chwiejnością emocjonalną
 • drażliwością
 • stanami pobudzenia psychoruchowego.

Nierzadko te właśnie stany nadpobudliwości z napadami pobudzenia ruchowego i słownego, nastręczają opiekunom najwięcej trudności w codziennej opiece, zwłaszcza, że efekty leczenia farmakologicznego często nie są zadawalające.

Dotychczas dostępne na rynku preparaty związane z leczeniem choroby Alzheimera działają objawowo -tzn. poprzez wzmacnianie działania prawidłowo funkcjonujących neuronów.

W miarę upływu czasu i związanego z tym ubytku zdrowych neuronów efekty takiego leczenia stają się jednak coraz słabsze i nieuchronnie dochodzi do stopniowej, mentalnej degradacji chorego.

Dzięki postępowi medycyny i bardzo już zaawansowanym badaniom klinicznym pojawia się nadzieja na nowe leki, które będą skierowane na przyczynę otępienia – tzn. na nieprawidłowe białko, które odkładając się w strukturach mózgu doprowadza do uszkodzenia komórek nerwowych.

Niezwykle ważne jest również leczenie objawowe stanów pobudzenia zarówno z perspektywy samych chorych jak również ich rodzin i opiekunów.

I na tym polu także obserwuje się stały postęp w poszukiwaniach możliwie najskuteczniejszych preparatów, mających podnieść komfort funkcjonowania pacjentów cierpiących na tę chorobę.