Odnowienie współpracy z firmą Merck

Ośrodek w 2017 r. odnowił swoją współpracę z firmą farmaceutyczną Merck.

Dzięki zaangażowaniu całego zespołu zajmującego się badanami klinicznymi na czele z Głównym Badaczem – dr Karoliną Piasecką-Stryczyńską, Neurologiczny NZOZ podjął zadanie uczestniczenia w nowym projekcie firmy Merck – badaniu klinicznym nad substancją, która ma mieć zastosowanie w leczeniu pacjentów z rzutową postacią stwardnienia rozsianego.

Pierwsze wizyty pacjentów uczestniczących w badaniu w naszym Ośrodku zostały przeprowadzone 6. czerwca br. Nasze wysiłki zostały dostrzeżone i docenione przez kierownictwo badania – Główny Badacz dr Karolina Piasecka-Stryczyńska (reprezentująca Ośrodek Neurologiczny NZOZ Centrum Leczenia SM Ośrodek Badań Klinicznych im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej) znalazła się w gronie 3 najlepiej rekrutujących badaczy na świecie w publikowanym przez Sponsora badania – firmę Merck – biuletynie poświęconym badaniu klinicznemu. Fragment biuletynu przytaczamy poniżej:

Pragniemy cieszyć się wraz z 15 pacjentami, których udało nam się włączyć do tego badania klinicznego. Daje ono szansę pacjentom z SM na zachowanie dobrej jakości życia. Jesteśmy pewni, że bez nowych koncepcji firm farmaceutycznych, ośrodków pragnących brać udział w badaniu, ale także przede wszystkim – bez zainteresowani samych pacjentów, postęp w neurologii nie jest możliwy.

 

Osrodek Badań Klinicznych

Wspólnie z pielęgniarkami Maria Zugehoer i Anną Krawczyk oraz koordynatorem badań Krzysztofem Szepke, posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w badaniach klinicznych w stwardnieniu  rozsianym i innych chorobach neurologicznych. Obecnie w stwardnieniu rozsianym prowadzimy badania III i IV fazy, których celem jest ocena bezpieczeństwa, skuteczności oraz określenie dawki terapeutycznej danego leku stosowanego w leczeniu innych chorób autoimmunologicznych przed wprowadzeniem na rynek farmaceutyczny do leczenia stwardnienia rozsianego lub zarejestrowanych do leczenia stwardnienia rozsianego po zmodyfikowaniu cząsteczki dla poprawy jego skuteczności, sposobu dawkowania, bezpieczeństwa oraz porównania skuteczności dwóch zarejestrowanych leków. czytaj dalej