Osrodek Badań Klinicznych

Wspólnie z pielęgniarkami Maria Zugehoer i Anną Krawczyk oraz koordynatorem badań Krzysztofem Szepke, posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w badaniach klinicznych w stwardnieniu  rozsianym i innych chorobach neurologicznych. Obecnie w stwardnieniu rozsianym prowadzimy badania III i IV fazy, których celem jest ocena bezpieczeństwa, skuteczności oraz określenie dawki terapeutycznej danego leku stosowanego w leczeniu innych chorób autoimmunologicznych przed wprowadzeniem na rynek farmaceutyczny do leczenia stwardnienia rozsianego lub zarejestrowanych do leczenia stwardnienia rozsianego po zmodyfikowaniu cząsteczki dla poprawy jego skuteczności, sposobu dawkowania, bezpieczeństwa oraz porównania skuteczności dwóch zarejestrowanych leków. czytaj dalej