Pacjenci z zaburzeniami pamięci

Miło nam poinformować, że możemy pomóc pacjentom, którzy z różnych przyczyn obawiają się lub są narażeni na zachorowanie na chorobę Alzheimera.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Ośrodkiem.

 

Artykuły w magazynie Sukces po poznańsku

Zapraszamy do lektury artykułów tematycznych.


  • o życiu ze stwardnieniem rozsianym:

Link do artykułu: https://issuu.com/joanna.synoradzka/docs/spp_czerwiec_maly/56
Plik pdf: „Żyję z SM”

  • o chorobie Alzheimera

Link do artykułu: https://issuu.com/joanna.synoradzka/docs/sukces_po_poznansku_wrzesien2018/64
Plik pdf: „Pamiętasz? Nie pamiętam.”

  • o rozpoznawaniu i leczeniu boreliozy:

Link do artykułu: https://issuu.com/joanna.synoradzka/docs/sukces_po_poznansku_listopad2018/66
Plik pdf: „Borelioza”

  • gdy depresja jest tą drugą

Link do artykułu: https://issuu.com/joanna.synoradzka/docs/spp_styczen_2019_internet/62

Plik pdf: „Depresja”

  • badania kliniczne a postęp w medycynie

Link do artylułu: https://issuu.com/joanna.synoradzka/docs/sukces_po_poznansku_marzec2019_b7f94de916d55d/62

Plik pdf: „Badania kliniczne”

  • znałyśmy pięknego człowieka

Link do artylułu: https://issuu.com/joanna.synoradzka/docs/sukces_po_poznansku_maj2019/66

Plik pdf: Znałyśmy pięknego człowieka

  • Halo, tu doktor!

Link do artykułu:

https://wydawnictwa.grupamtp.pl/spp/062020/72/https://issuu.com/joanna.synoradzka/docs/sukces_po_poznansku_maj2019/66

Plik pdf: Halo, tu doktor!

Sukces NNZOZ i dr Hryniewicz

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem sukcesem naszego Ośrodka.

Ośrodek nasz uczestniczył w badaniu o symbolu ALK8700-A302, którego Sponsorem byłafirma Alkermes, Inc. dla pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego. W tym badaniu firmą współpracującą była Syneos Health. Głównym Badaczem w tym badaniu była dr Justyna Hryniewicz.

Dr Hryniewicz-Budzyńska okazała się zwycięzcą w ogólnoświatowym rankingu ośrodków  najlepiej rekrutujących w badaniu, o czym poinformowano poniżej:

The final medal count is below – POLAND had 13; US had 13! Wow – what an excellent distribution! Our challenge winner is Dr. Hryniewicz-Budzyńska’s site in Poland with 5 total medals!

Więcej informacji o badaniach klinicznych na stronach:

www.alkermes.com oraz www.clinicaltrials.gov

Diagnostykę i terapia neuropsychologiczna

Od września 2017 diagnostykę i terapię neuropsychologiczną prowadzi w naszej Poradni Neurologicznej
mgr Anna Alejska – neuropsycholog kliniczny

Diagnoza neuropsychologiczna jest znacząco przydatna w postępowaniu diagnostycznym prowadzonym przez neurologa.

Składają się na nią:

Diagnostyka zaburzeń zachowania i funkcjonowania poznawczego w różnych chorobach układu nerwowego (urazy czaszkowo-mózgowe, udary, epilepsja, SM itp.)
W chorobach otępiennych – dokładne badanie neuropsychologiczne określające poziom poszczególnych funkcji poznawczych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji pamięci.
Określenie poziomu funkcjonowania poznawczego – tzw. testy inteligencji (wykonywane również na potrzeby ZUS i Komisji ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności)
Terapia neuropsychologiczna poprawiająca sprawność obniżonych funkcji.