Odnowienie współpracy z firmą Merck

Ośrodek w 2017 r. odnowił swoją współpracę z firmą farmaceutyczną Merck.

Dzięki zaangażowaniu całego zespołu zajmującego się badanami klinicznymi na czele z Głównym Badaczem – dr Karoliną Piasecką-Stryczyńską, Neurologiczny NZOZ podjął zadanie uczestniczenia w nowym projekcie firmy Merck – badaniu klinicznym nad substancją, która ma mieć zastosowanie w leczeniu pacjentów z rzutową postacią stwardnienia rozsianego.

Pierwsze wizyty pacjentów uczestniczących w badaniu w naszym Ośrodku zostały przeprowadzone 6. czerwca br. Nasze wysiłki zostały dostrzeżone i docenione przez kierownictwo badania – Główny Badacz dr Karolina Piasecka-Stryczyńska (reprezentująca Ośrodek Neurologiczny NZOZ Centrum Leczenia SM Ośrodek Badań Klinicznych im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej) znalazła się w gronie 3 najlepiej rekrutujących badaczy na świecie w publikowanym przez Sponsora badania – firmę Merck – biuletynie poświęconym badaniu klinicznemu. Fragment biuletynu przytaczamy poniżej:

Pragniemy cieszyć się wraz z 15 pacjentami, których udało nam się włączyć do tego badania klinicznego. Daje ono szansę pacjentom z SM na zachowanie dobrej jakości życia. Jesteśmy pewni, że bez nowych koncepcji firm farmaceutycznych, ośrodków pragnących brać udział w badaniu, ale także przede wszystkim – bez zainteresowani samych pacjentów, postęp w neurologii nie jest możliwy.