Artykuły w magazynie Sukces po poznańsku

Zapraszamy do lektury artykułów tematycznych.


  • o życiu ze stwardnieniem rozsianym:

Link do artykułu: https://issuu.com/joanna.synoradzka/docs/spp_czerwiec_maly/56
Plik pdf: „Żyję z SM”

  • o chorobie Alzheimera

Link do artykułu: https://issuu.com/joanna.synoradzka/docs/sukces_po_poznansku_wrzesien2018/64
Plik pdf: „Pamiętasz? Nie pamiętam.”

  • o rozpoznawaniu i leczeniu boreliozy:

Link do artykułu: https://issuu.com/joanna.synoradzka/docs/sukces_po_poznansku_listopad2018/66
Plik pdf: „Borelioza”

  • gdy depresja jest tą drugą

Link do artykułu: https://issuu.com/joanna.synoradzka/docs/spp_styczen_2019_internet/62

Plik pdf: „Depresja”

  • badania kliniczne a postęp w medycynie

Link do artylułu: https://issuu.com/joanna.synoradzka/docs/sukces_po_poznansku_marzec2019_b7f94de916d55d/62

Plik pdf: „Badania kliniczne”

  • znałyśmy pięknego człowieka

Link do artylułu: https://issuu.com/joanna.synoradzka/docs/sukces_po_poznansku_maj2019/66

Plik pdf: Znałyśmy pięknego człowieka

  • Halo, tu doktor!

Link do artykułu:

https://wydawnictwa.grupamtp.pl/spp/062020/72/https://issuu.com/joanna.synoradzka/docs/sukces_po_poznansku_maj2019/66

Plik pdf: Halo, tu doktor!

Kwalifikacje pacjentów z chorobą Alzheimera

Miło nam poinformować, że we współpracy z firmą Roche, prowadzimy kwalifikację pacjentów do badania z wczesnymi zaburzeniami pamięci oraz łagodną postacią choroby Alzheimera.

Głównym Badaczem w tym badaniu jest dr Karolina Piasecka-Stryczyńska.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Ośrodkiem.

Więcej informacji o badaniach klinicznych na stronach:

www.roche.pl oraz www.clinicaltrials.gov

Nawiązaliśmy współpracę z Bionorica

Ośrodek nasz w porozumieniu z CRO Scope International AG nawiązał kontakt z firmą Bionorica. Głównym Badaczem  została desygnowana dr Justyna Hryniewicz.

Mamy nadzieję w niedługim czasie dać nową szansę na lepsze życie pacjentom uczestnicząc w badaniu klinicznym dla chorych ze stwierdzoną spastycznością.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Ośrodkiem.

Więcej informacji o badaniach klinicznych na stronach:

www.english.bionorica.de oraz www.clinicaltrials.gov

Sukces NNZOZ i dr Hryniewicz-Budzyńskiej

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem sukcesem naszego Ośrodka.

Ośrodek nasz uczestniczy w badaniu o symbolu ALK8700-A302, którego Sponsorem jest firma Alkermes, Inc. dla pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego. W tym badaniu firmą współpracującą jest Syneos Health. Głównym Badaczem w tym badaniu jest dr Justyna Hryniewicz-Budzyńska.

Dr Hryniewicz-Budzyńska okazała się zwycięzcą w ogólnoświatowym rankingu ośrodków  najlepiej rekrutujących w badaniu, o czym poinformowano poniżej:

The final medal count is below – POLAND had 13; US had 13! Wow – what an excellent distribution! Our challenge winner is Dr. Hryniewicz-Budzyńska’s site in Poland with 5 total medals!

Więcej informacji o badaniach klinicznych na stronach:

www.alkermes.com oraz www.clinicaltrials.gov

Diagnostykę i terapia neuropsychologiczna

Od września 2017 diagnostykę i terapię neuropsychologiczną prowadzi w naszej Poradni Neurologicznej
mgr Anna Alejska – neuropsycholog kliniczny

Diagnoza neuropsychologiczna jest znacząco przydatna w postępowaniu diagnostycznym prowadzonym przez neurologa.

Składają się na nią:

Diagnostyka zaburzeń zachowania i funkcjonowania poznawczego w różnych chorobach układu nerwowego (urazy czaszkowo-mózgowe, udary, epilepsja, SM itp.)
W chorobach otępiennych – dokładne badanie neuropsychologiczne określające poziom poszczególnych funkcji poznawczych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji pamięci.
Określenie poziomu funkcjonowania poznawczego – tzw. testy inteligencji (wykonywane również na potrzeby ZUS i Komisji ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności)
Terapia neuropsychologiczna poprawiająca sprawność obniżonych funkcji.

Odnowienie współpracy z firmą Merck

Ośrodek w 2017 r. odnowił swoją współpracę z firmą farmaceutyczną Merck.

Dzięki zaangażowaniu całego zespołu zajmującego się badanami klinicznymi na czele z Głównym Badaczem – dr Karoliną Piasecką-Stryczyńską, Neurologiczny NZOZ podjął zadanie uczestniczenia w nowym projekcie firmy Merck – badaniu klinicznym nad substancją, która ma mieć zastosowanie w leczeniu pacjentów z rzutową postacią stwardnienia rozsianego (symbol badania MS200527-0086, więcej informacji na stronie www.clinicaltrials.gov).

Pierwsze wizyty pacjentów uczestniczących w badaniu w naszym Ośrodku zostały przeprowadzone 6. czerwca br. Nasze wysiłki zostały dostrzeżone i docenione przez kierownictwo badania – Główny Badacz dr Karolina Piasecka-Stryczyńska (reprezentująca Ośrodek Neurologiczny NZOZ Centrum Leczenia SM Ośrodek Badań Klinicznych im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej) znalazła się w gronie 3 najlepiej rekrutujących badaczy na świecie w publikowanym przez Sponsora badania – firmę Merck – biuletynie poświęconym badaniu klinicznemu. Fragment biuletynu przytaczamy poniżej:

Pragniemy cieszyć się wraz z 15 pacjentami, których udało nam się włączyć do tego badania klinicznego. Daje ono szansę pacjentom z SM na zachowanie dobrej jakości życia. Jesteśmy pewni, że bez nowych koncepcji firm farmaceutycznych, ośrodków pragnących brać udział w badaniu, ale także przede wszystkim – bez zainteresowani samych pacjentów, postęp w neurologii nie jest możliwy.