Cennik usług medycznych

NEUROLOGICZNY NZOZ NIE MA PODPISANEJ UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

CENTRUM LECZENIA SM
wizyta 180 zł
wypisanie recepty – powtórzenie leków 50 zł
PORADNIA NEUROLOGICZNA
pierwsza wizyta 230 zł
kolejne wizyty 180 zł
wypisanie recepty – powtórzenie leków 50 zł


Świadczeniodawca może udzielić rabatu w okolicznościach tego wymagających.
NZOZ nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentów.
Opłatę za przesłanie dokumentacji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru ponosi pacjent (wg. cennika Poczty Polskiej)