Cennik usług pielęgniarskich

NEUROLOGICZNY NZOZ NIE MA PODPISANEJ UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

USŁUGA
dożylny wlew kroplowy 50 zł
iniekcja domięśniowa 25 zł
iniekcja podskórna 25 zł
założenie venflonu 15 zł
zmiana opatrunku 25 zł
EKG 30 zł
cewnikowanie kobiet 50 zł
pobranie krwi do badań laboratoryjnych 5 zł
badania laboratoryjne wg cennika laboratorium (do wglądu)


Świadczeniodawca może udzielić rabatu w okolicznościach tego wymagających.
NZOZ nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentów.
Opłatę za przesłanie dokumentacji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru ponosi pacjent (wg. cennika Poczty Polskiej)