Konsultacje neuropsychologiczne

Diagnostykę i terapię neuropsychologiczną prowadzi w naszej Poradni Neurologicznej mgr Anna Alejska – neuropsycholog kliniczny.

Diagnoza neuropsychologiczna jest znacząco przydatna w postępowaniu diagnostycznym prowadzonym przez neurologa.

Składają się na nią:

– diagnostyka zaburzeń zachowania i funkcjonowania poznawczego w różnych chorobach układu nerwowego (urazy czaszkowo-mózgowe, udary, epilepsja, SM itp.)

– w chorobach otępiennych – dokładne badanie neuropsychologiczne określające poziom poszczególnych funkcji poznawczych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji pamięci.

– określenie poziomu funkcjonowania poznawczego – tzw. testy inteligencji (wykonywane również na potrzeby ZUS i Komisji ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności)

– terapia neuropsychologiczna poprawiająca sprawność obniżonych funkcji.