LECZENIE MODYFIKUJĄCE PRZEBIEG CHOROBY

—  immunosupresyjne:

       Azatiopryna

—  immunomodulujące:

I linii: Interferony, Copaxon

II linii: Natalizumab, Fingolimod, Daclizumab, Ocrelizumab, Kwas Fumarowy

 

zarejestrowane lub w trakcie rejestracji w leczeniu SM

leczenie immunomodulujące prowadzimy w oparciu o leki sponsorowane w badaniach klinicznych.

Każdy pacjent, który zgłasza się do naszego Ośrodka ma włączone leczenie modyfikujące przebieg choroby, którego celem jest redukcja częstości rzutów choroby, zahamowanie progresji niepełnosprawności-niewydolności ruchowej, emocjonalnej i poznawczej a tym samym zachowania zdolności do  funkcjonowania w życiu codziennym, a nawet zawodowym.

Dla każdego pacjenta stosujemy indywidualny dobór leczenia uzależniony od:

—  czasu trwania choroby

—  stosowanego wcześniej leczenia i jego skuteczności

—  postaci choroby: rzutowo-remisyjna; wtórnie postępująca, pierwotnie postępująca, postępująca z rzutami

—  aktywności choroby

—  stopnia niewydolności ruchowej

—  ogólnego stanu zdrowia i schorzeń współistniejących

—  spełnienia kryteriów włączających i wyłączających do leczenia danym lekiem

Jeżeli zastosowany lek jest nieskuteczny – występują: rzuty choroby, progresja niepełnosprawności, zdarzenia niepożądane – leczenie przerywamy i po okresie 1- 6 miesięcy włączamy inny lek.