LECZENIE RZUTU CHOROBY

Podajemy Solu Medrol 1g dziennie w kroplowym wlewie dożylnym przez 5 dni w warunkach ambulatoryjnych, ewentualnie – jeśli wymaga tego stan pacjenta lub odległość do Ośrodka jest zbyt duża aby pacjenta codziennie dowozić – kierujemy do szpitala  na Oddział Neurologiczny.

Po miesiącu pacjent zgłasza się na kontrolne badanie neurologiczne celem oceny skuteczności leczenia.

Oceniamy czy objawy rzutu ustąpiły, pozostały, bądź czy pojawiły się nowe. W zależności od tego ustalamy program dalszego leczenia.

Zawsze dążymy do uzyskania stanu sprzed rzutu.

037-DSC09578