Nasz patron

Człowiek nie jest wielki przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Święty Jan Paweł II

 

 

 


Doktor Hanka Hertmanowska dzieliła się wszystkim… Radością życia, optymizmem, swoją wiedzą i czasem, by w możliwie najlepszy sposób pomóc pacjentom i przyczynić się do postępu w nauce. 16 maja minął rok od jej śmierci, ale dzieło, które stworzyła w 2011 roku – Neurologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Badań Klinicznych – funkcjonuje nadal i służy chorym tak, jak chciała. Dyrektorem obecnie jest Witosław Cieślak, syn Doktor Hanki, który jako wyraz ogromnego szacunku nadał klinice imię Dr Hanki Hertmanowskiej. Jej motto: „Żyj i ciesz się życiem, a twoją chorobą zajmie się nasz zespół” jest nadal aktualne. Dyrektor, lekarze i pozostali pracownicy kliniki wkładają wiele wysiłku i serca, aby chorzy mieli dostęp do najnowszych metod diagnozowania i leczenia. Wspierają pacjentów psychicznie i organizacyjnie, aby nie czuli się zagubieni. Mówi lekarz specjalista neurolog Karolina Piasecka-Stryczyńska: – Centrum Leczenia Stwardnienia Rozsianego (sclerosis multiplex) prowadzi kompleksową, monitorowaną opiekę i leczenie ostrych rzutów, długotrwałe leczenie modyfikujące przebieg choroby, wsparcie psychologiczne oraz rehabilitacyjne.

Do badania klinicznego włączani są pacjenci, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia immunomodulującego w ramach NFZ, ukończyli przyznany im przez NFZ program terapeutyczny, są w trakcie leczenia lekami I linii, a przebieg choroby wykazuje brak ich skuteczności. Zakwalifikowani są także chorzy, którzy ze względu na działania niepożądane nie chcą dalej kontynuować programu w ramach projektu NFZ. Ponadto specjaliści – neurolodzy zatrudnieni w Klinice zajmują się kompleksowym leczeniem choroby Alzheimera oraz Parkinsona. Również w tym kierunku prowadzone są badania kliniczne.

Dodatkowo prowadzimy leczenie odkleszczowych zakażeń układu nerwowego, w tym boreliozy. Doktor Hanka Hertmanowska specjalizowała się w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM) i na ten temat w latach 80 zeszłego stulecia napisała rozprawę doktorską. Ponadto w 1992 roku była współzałożycielką Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Poznaniu oraz członkiem Doradczej Komisji Medycznej Rady Głównej PTSR w Warszawie. Z Jej inicjatywy powstała pierwsza w Poznaniu i pierwsza w Polsce poradnia SM. Od 1981 do 2009 roku pełniła funkcję ordynatora w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Poznaniu. Poza tym utworzyła w Michorzewie w 1998 roku Ośrodek Rehabilitacyjny dla osób z SM oraz będących po udarze. W 1985 roku rozpoczęła wraz zespołem program kompleksowej, monitorowanej opieki osób chorych na stwardnienie rozsiane. Na oddziale neurologicznym prowadziła go do 2006 roku, a następnie kontynuowała w utworzonym w 2011 roku Neurologicznym Niepublicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Plewiskach. W roku 2009 jako jeden z niewielu specjalistów w Polsce zajęła się diagnostyką i leczeniem boreliozy.

Doktor Hanka Hertmanowska była nie tylko wybitnym specjalistą, ale także wspaniałym i otwartym na potrzeby innych człowiekiem. Prawdziwym przyjacielem, który potrafi przytulić, ale też „ustawić do pionu”, gdy zachodziła tak potrzeba. Zarażała swoim uśmiechem, pogodą ducha i poczuciem humoru. Pięknie napisał Aleksander Dumas w powieści Hrabia Monte Christo: „Zmarli przyjaciele nie spoczywają w ziemi, ale żyją w naszych sercach, tak Bóg chciał, abyśmy nigdy nie byli sami.” Doktor Hanka na zawsze pozostanie w naszych sercach. Dzięki dziełu, które stworzyła, nie będziemy czuli się samotni, a nasze wspomnienia przyczynią się do tego, że Dr Haneczka zawsze będzie wśród nas.

                                                                                                                                                                   Monika Janc

Materiały źródłowe: www.hertmanowska.pl, www.temyśli.pl