PRACOWNICY

 

 

Dyrektor Witosław Cieślak
Dyrektor ds. administracyjnych Magdalena Bochniak – Świderska
Administrator produktu badanego Maria Zugehoer
Sekretarka Ewa Malarska
 .  .
Główny koordynator badań klinicznych Ośrodka Krzysztof Szepke
 .  .
Koordynatorzy badań klinicznych Anna Kubiak
Monika Pietrek
 .  .
Pielęgniarka koordynująca Maria Zugehoer
 .  .
Pielęgniarka Anna Krawczyk
 .  …..
Specjaliści neurolodzy dr Adriana Chełminiak
dr Justyna Hryniewicz
dr hab. n. med Daniel Zielonka
. .
Specjalista neuropsycholog mgr Anna Alejska
. .
Specjaliści psychiatrzy dr Katarzyna Derda-Matkowska
dr n. med. Agnieszka Remlinger-Molenda

NEUROLOGICZNY NZOZ NIE MA PODPISANEJ UMOWY

Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA