PRACOWNICY

 

 

Dyrektor Witosław Cieślak
Dyrektor ds. administracyjnych Magdalena Bochniak – Świderska
Administrator produktu badanego Anna Kubiak
 .  .
Koordynator start-up badań klinicznych Krzysztof Szepke
 .  .
Główny koordynator badań klinicznych Anna Kubiak
Koordynatorzy badań klinicznych Monika Pietrek
 . Aleksander Szepke
Mikołaj Świderski
 .  .
Pielęgniarka koordynująca Maria Zugehoer
Pielęgniarka Aneta Nijak
Specjaliści neurolodzy dr Adriana Chełminiak
dr Justyna Hryniewicz
. dr hab. n. med. Daniel Zielonka
Specjalista neuropsycholog Anna Alejska

NEUROLOGICZNY NZOZ NIE MA PODPISANEJ UMOWY

Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA