O BADANIACH KLINICZNYCH KRÓTKO

Jednym z zadań realizowanych przez nasz Ośrodek jest prowadzenie badań klinicznych na zlecenie sponsorów tych badań, czyli – najczęściej – firm farmaceutycznych zainteresowanych wprowadzeniem na rynek nowego leku lub dalszymi badaniami nad lekiem już zarejestrowanym.

Po wyrażeniu przez pacjenta zgody na udział w badaniu (pacjent podpisuje i datuje własnoręcznie zatwierdzony przez właściwe instytucje egzemplarze zgody na udział w badaniu) rozpoczyna się tzw. proces przesiewowy. Jest on może nieco uciążliwy dla pacjenta, ale jego celem jest bieżąca ocena stanu zdrowia pacjenta. Podczas tego procesu wykonuje się szereg badań i testów, w tym testy laboratoryjne. Zarówno Główny Badacza, jak sponsor badania muszą się upewnić, że pacjent będzie bezpieczny w badaniu tak dalece, jak to jest możliwe.

Jeśli pacjent zakwalifikuje się do badania, zaczyna otrzymywać lek badany. Wizyty w badaniu odbywają się według ściśle ustalonego harmonogramu, który zawsze konsultujemy z pacjentem.

Bardzo istotnym aspektem tych czynności jest fakt, iż wszystkie one są dla pacjenta bezpłatne, podobnie, jak otrzymywany lek badany. W razie niespodziewanego pogorszenia stanu zdrowia pacjent poddawany jest standardowym procedurom medycznym.

Ośrodek nasz prowadzi specjalizuje się w badaniach klinicznych we wskazaniach neurologicznych oraz w chorobie Alzheimera.

Obecnie planujemy rozszerzenie obszarów terapeutycznych prowadzonych przez nas badań klinicznych o choroby wewnętrzne, dermatologię, psychiatrię i reumatologię.

Zapraszamy zainteresowanych pacjentów do kontaktu z naszym Ośrodkiem.