OPIEKA PODTRZYMUJĄCA

– leczenie objawowe i objawów przewlekłych ma bardzo istotne znaczenie w prowadzeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Prowadzimy ją u każdego pacjenta, który zgłasza się do naszego Ośrodka z rozpoznaną chorobą lub z jej podejrzeniem.

Po zebraniu szczegółowego wywiadu, zbadaniu pacjenta oraz przeanalizowaniu posiadanych wyników badań rozmawiamy z pacjentem o chorobie, możliwym jej przebiegu, proponujemy program opieki i leczenia.

Edukujemy również pacjenta jak rozpoznać rzut choroby, odróżniać pseudo‑rzut oraz postępujący przebieg choroby.

Planowe wizyty monitorujące – podczas których oceniamy stan neurologiczny pacjenta, analizujemy zgłaszane objawy – w tym objawy przewlekłe (spastyczność, drżenie, zaburzenia nastroju, zaburzenia dyzuryczne, a także ze strony innych narządów), zlecamy odpowiednie badania diagnostyczne i leczenie – odbywają się co trzy miesiące.

W przypadku wystąpienia ostrych objawów neurologicznych, pogorszenia sprawności ruchowej, ogólnej lub stanu psychicznego pacjent kontaktuje się z pielęgniarką koordynującą, która organizuje wizytę pozaplanową z neurologiem prowadzącym.

Jeżeli neurolog rozpoznaje rzut choroby – zleca wymagane badania laboratoryjne i leczenie rzutu choroby. W innych przypadkach umawia konsultację specjalistyczną.

Dążymy do maksymalnej redukcji objawów i dolegliwości.