CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO

W okresie od 1981 – 2006 roku dr n. med. Hanka Hertmanowska była ordynatorem Oddziału Neurologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu i w okresie od  1985 – 2006 realizowała z zespołem program kompleksowej, monitorowanej opieki i leczenia osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex SM, ang. multiple sclerosis MS) – przewlekła, zapalno ‑ demielinizacyjna choroba układu nerwowego jest najczęstszą chorobą neurologiczną dotykającą młode osoby dorosłe.

Etiologia i patogeneza choroby są nadal w dużym stopniu niejasne, uważa się jednak, że podstawowe znaczenie mają czynniki: immunologiczny, genetyczny i środowiskowy.

Jak dotąd brak jest skutecznego leczenia przyczynowego, a fakt, że jest to choroba wieloczynnikowa sprawia, że powinna być leczona kompleksowo, jako choroba przewlekła leczona stale, a pacjent kontrolowany cyklicznie, w regularnych odstępach czasu oraz niezależnie od aktualnej fazy choroby.

Postępowanie z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane to proces złożony, którego ostatecznym celem jest poprawa jakości życia pacjenta, jego zdolności funkcjonowania w życiu codziennym, rodzinnym, społecznym, a także zawodowym.

Nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie wykazało, że można to osiągnąć tylko poprzez kompleksową, monitorowaną opiekę i leczenie które obejmuje:

  1. opiekę podtrzymującą – leczenie objawowe i objawów przewlekłych
  2. leczenie ostrych rzutów
  3. długotrwałe leczenie modyfikujące przebieg choroby

W 2011 roku dr n. med. Hanka Hertmanowska utworzyła Neurologiczny Niepubliczny ZOZ, w którym kontynuujemy rozpoczęty w 1985 roku program monitorowanej opieki i leczenia osób ze stwardnieniem rozsianym.