Sukces NNZOZ i dr Hryniewicz

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem sukcesem naszego Ośrodka.

Ośrodek nasz uczestniczył w badaniu o symbolu ALK8700-A302, którego Sponsorem byłafirma Alkermes, Inc. dla pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego. W tym badaniu firmą współpracującą była Syneos Health. Głównym Badaczem w tym badaniu była dr Justyna Hryniewicz.

Dr Hryniewicz-Budzyńska okazała się zwycięzcą w ogólnoświatowym rankingu ośrodków  najlepiej rekrutujących w badaniu, o czym poinformowano poniżej:

The final medal count is below – POLAND had 13; US had 13! Wow – what an excellent distribution! Our challenge winner is Dr. Hryniewicz-Budzyńska’s site in Poland with 5 total medals!

Więcej informacji o badaniach klinicznych na stronach:

www.alkermes.com oraz www.clinicaltrials.gov