Diagnostykę i terapia neuropsychologiczna

Od września 2017 diagnostykę i terapię neuropsychologiczną prowadzi w naszej Poradni Neurologicznej
mgr Anna Alejska – neuropsycholog kliniczny

Diagnoza neuropsychologiczna jest znacząco przydatna w postępowaniu diagnostycznym prowadzonym przez neurologa.

Składają się na nią:

Diagnostyka zaburzeń zachowania i funkcjonowania poznawczego w różnych chorobach układu nerwowego (urazy czaszkowo-mózgowe, udary, epilepsja, SM itp.)
W chorobach otępiennych – dokładne badanie neuropsychologiczne określające poziom poszczególnych funkcji poznawczych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji pamięci.
Określenie poziomu funkcjonowania poznawczego – tzw. testy inteligencji (wykonywane również na potrzeby ZUS i Komisji ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności)
Terapia neuropsychologiczna poprawiająca sprawność obniżonych funkcji.